ثبت دامنه(Domain Registration)

 

دامنه آدرس شما در اینترنت است. داشتن یک دامنه اولین گام برای حضور در وب است.هم اکنون برای ثبت دامنه دلخواه خود اقدام کنید. لازم به ذکر است در سیستم شرکت آتیه سازان علم و صنعت به نام کاربر ثبت خواهد شد و تمامی حقوق و امتیاز آن متعلق به ایشان می باشد. 

 

 

 هزینه های ثبت دامین توسط شرکت آتیه سازان علم و صنعت:

 

 

پسوند ثبت نام     تمدید    مدت
com. 420,000 420,000 1ساله
org. 420,000 420,000 1ساله
net. 420,000 420,000 1ساله
ir. 75,000 75,000 1ساله
co. 1,200,000 1,200,000 1ساله

          

          لطفا دامین خود را جهت تست آزاد بودن آن در باکس زیر وارد نمایید: