trytryrty

پیکاپ ویزا

  نرم افزار پیکاپ ویزا قابیت ها و امکانات بسیاری را برای شما فراهم آورده است که می توان به موارد زیر اشاره 

کرد:

     امکان تعریف انواع خدمات پیکاپ ویزا ها با قیمت های مختلف

     امکان ثبت نام مشتری در وب سایت شامل نام , آدرس , تلفن و تعداد ویزاهای درخواستی

     ساخت پروفایل بری مشتری  و نمایش اطاعات و کل هزینه ها در صفحه اختصاصی به مشتری

    امکان ثبت وقایع رخ داده بر روی پاسپورت مشتری مانند تحویل پاسپورت ,تحویل پاسپورت به سفارت,دریافت پاسپورت ویزا از سفارت و...  همچنین نمایش نها در صفحه پروفیل مشتری

     امکان پرداخت آنلاین توسط مشتری

     امکان ثبت مبالغ پرداختی نقدی مشتری (غیرآنلاین)

    امکان مشاهده جمع کل هزینه ها و مبالغ پرداختی و مانده حساب توسط مشتری در صفه پروفایل